Anmälan är nu ÖPPEN!

Nu kan du anmäla din kort- eller långfilm till Light till Dark Fantastic Film Festival 2024! Utvalda filmer kommer visas under festivalen. Ta chansen att få visa din film för en internationell publik och professionella inom industrin.

Submissions are OPEN!

You can now submit your short or feature length film to the Light till Dark Fantastic Film Festival 2024! Selected films will be screened during the festival. Take this opportunity to show your film to an international audience and industry professionals.